Domov Korýtko-aktivizační činnosti

Potřebuje dobrovolníky především pro aktivizační činnosti se seniory! Cca 3 – 5 studentů.

Kontakt

ředitel

Mgr. Jan Seidler

596 761 640

737 062 693

reditel@domovkorytko.cz