Chronicare Nord hledá 18 zdravotníků

Vážení, 

v souvislosti s výskytem závažné epidemiologické a následné provozní situace bych Vás ráda požádala o zajištění výpomoci v našem zdravotnickém pracovišti Chronicare Nord.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje na následnou intenzivní péči (NIP) a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP) u pacientů po těžkých úrazech hlavy, po mozkových mrtvicích, po KPR, apod. Kapacita je 39 lůžek. Spektrum našim pacientů je převážně imobilních, plně odkázáni na pomoci personálu. Naši pacienti jsou zajištěni tracheostomickou kanylou a část pacientů na NIP jsou na umělé plicní ventilaci. 

V současné době jsme rozdělili personál do 4 skupin a ty jsou neměnné. V každé skupině je minimálně 1 směnová – vedoucí sestra a 2-3 další sestry. Sanitáři a ošetřovatelé jsou také do 4 skupin rozděleni a každá skupina má 3-4 sanitáře. 

V Seznamu je zobrazeno možné doplnění z vašich řad. 

NIP + DIOP

  • 3. ročník oboru všeobecná sestra
  • 2. ročník oboru zdravotnický záchranář
  • 3. ročník oboru zdravotnický záchranář
  • 3. ročník oboru všeobecného lékařství
  • 4. ročník oboru všeobecného lékařství

——————————————— Celkem 8

  • 3. ročník oboru fyzioterapeut

——————————————— Celkem 2

  • 1. ročník oboru všeobecná sestra
  • 2. ročník oboru všeobecná sestra
  • 1. ročník oboru zdravotnický záchranář
  • 2. ročník oboru zdravotnický záchranář

——————————————— Celkem 8

Velmi si vážím vaší snahy o pomoc v této nelehké situaci, ale zvládneme to! 

Kontakt:

 Mobil: 739 095 196

Email: jitka.dvorakova@chronicare.cz,

Web: https://www.chronicare.cz/cs

Chronicare Nord s.r.o.

Pavlovova 2626/33,

700 30 Ostrava-Zábřeh

S pozdravem

Mgr. Jitka Dvořáková

Hlavní sestra