Fontána URGENTNĚ žádá o pomoc

Dovolte mi Vás oslovit s prosbou o pomoc ve snaze předejít nedostatku personálu v naší organizaci, která poskytuje pobytové sociální služby. Jsem ředitelem příspěvkové organizace Fontána, p. o., která poskytuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením v Hlučíně a pobytovou sociální službu Chráněné bydlení v Hlučíně a v Ostravě. Celková kapacita obou služeb je 123 osob.

Obávám se, že v souvislosti s výjimečným stavem způsobeným pandemií koronaviru COVID-19 může dojít k situaci, kdy nebudeme schopni zajistit klientům potřebnou péči. Již v současné době se potýkáme s nedostatkem pracovníků (pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny).

Pomoc potřebujeme zejména při zajištění:

  • péče o klienty (přímá obslužná péče, aktivizace klientů, apod.),
  • pomocné práce na zdravotním úseku,
  • pomocné práce ve stravovacím provoze,
  • pomocné práce na úseku úklidu,
  • pomocné práce na úseku prádelny.

Jsem přesvědčený, že v současné době si všichni uvědomujeme závažnost situace a že studenti Vaší univerzity nám budou ochotni pomoci při zajištění péče o osoby, které jsou na tuto pomoc plně odkázány. Uvědomujeme si, že mnoho mladých lidí ještě nemá pracovní zkušenosti, avšak v současné době uvítáme jakoukoliv jejich pomoc. Naši zkušení pracovníci jim budou oporou, rádci a pomocníky.

Kontakt:

V případě zájmu mne prosím kontaktujte na níže uvedené telefonní číslo nebo email.

Telefon: 731 600 437

Email: reditel@fontana-po.cz

Web: https://www.fontana-po.cz/

Fontána, příspěvková organizace

Celní 409/3

748 01 Hlučín

S pozdravem

Petr Surovka
ředitel organizace