Hledáme zdravotníka na dětský letní tábor

Hledáme zdravotníka na dětský letní tábor ve dnech 10.8.-16.8.2020. pro organizace Vzájemné soužití o.p.s.

Hledáme: fyzické osoby, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
– lékaře,

– zubního lékaře,

– všeobecné sestry,

– porodní asistentky,

– zdravotnického záchranáře,

– zdravotnického asistenta,

a
absolventy kursu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, student oboru všeobecné lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku student oboru zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku

Kontakt:

Tel: 777760190

Web: https://www.vzajemnesouziti.cz/

Email: vzajemnesouziti@vzajemnesouziti.cz

Bieblova 404/8
702 00
Ostrava
Jirásková Simona, Bc.
asistentka ředitele, asistentka projektu