Klokánek Dolní Benešov hledá pomocné tety

Vzhledem k závažné situaci ve státě školní výuka našich dětí probíhá v Klokánku a učiteli jsou našim dětem pečující tety, kterých máme bohužel, velký nedostatek.
Prosíme studenty VOŠ se zaměřením na sociální práci, studenty pedagogických škol a studenty zdravotnických škol o výpomoc při doučování dětí z Klokánku Dolní Benešov.
Doučování nebo i jiná výpomoc za přítomnosti pečující tety by měla probíhat přibližně od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Jsme schopni zajistit dopravu tam i zpět v případě skupinky studentů z jednoho místa z blízkého okolí Klokánku, rovněž všem dobrovolníkům zajistíme stravu a pitný režim – naše tety pečou výborné buchty. Uvedený čas je jen orientační, prakticky jsme schopni se přizpůsobit času, který vám vyhovuje.
V případě zájmu může ředitelka zařízení vystavit potvrzení studentům o pobytu v Klokánku, které se svolením vašeho vedení školy, můžete vykazovat jako absolvování povinné praxe v rámci vašeho studia.
Jako dobrovolníky přijmeme i další občany, kteří mají odvahu a chuť nám pomoci, velice si toho vážíme.

Dobrovolník sepíše s ředitelkou zařízení Dobrovolnickou smlouvou, prokáže se platným OP a formou čestného prohlášení uvede další potřebné informace související se stávající situaci. Klokánek Dolní Benešov nemá žádné dítě, ani zaměstnance, kteří by doposud onemocněli koronavirem COVID-19, což máme potvrzeno i Okresní hygienickou stanici v Opavě ke dni 18.3.2020.
Přeji vám všem pevné zdraví a moc všem děkuji za jakoukoliv pomoc.

Hledáme tedy především studenty a studentky:

  • se zaměřením na sociální práci
  • pedagogických škol
  • zdravotnických škol

Kontakt:

KONTAKTUJTE, PROSÍM, PŘÍMO ŘEDITELKU ZAŘÍZENÍ, NA ČÍSLE
Mobil:724 667 603!!

Případně Emailem: monika.chadziandoniova@fod.cz

Web: https://www.klokanekdolnibenesov.cz/

Klokánek Dolní Benešov, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Osada Míru 313,

747 22 Dolní Benešov

S pozdravem,

Monika Chadziandoniová
ředitelka zařízení